TorekovsWarmbadhus_mobil

Viktig information om ditt presentkort du fick före
24 dec 2019

                                                Om du fick ett presentkort som är utskrivet före 24 dec 2019 gäller följande:
 

  1. Presentkortet blev fryst 24 dec 2019  tom 30 okt 2020, dvs du får en förlängning på presentkortet i ytterligare 10 månader.
  2.  Från och med 1 nov 2020 gäller presentkorten på Hotell och restaurang Hovs Hallar där vi erbjuder liknande behandlingar, dock ej   tångbad.
  3.  I skrivandets stund är inte startpunkt för återuppbyggnaden klar dvs vi kan inte lova om eller när det finns möjlighet att utnyttja   presentkoret på nya Torekovs Warmbadhus.
  4. Vi rekommenderar därför att använda presentkortet under 2021 för behandlingar på Hotell Hovs Hallar. 
  5. Värdet på ditt presentkort är giltigt i 4 år från utskriftsdag med förlängning på dessa 10 månader ( enligt punkt 1). Läs även punkt 4.

                                        Boka behandling 0431 -36 36 32 eller skriv till:     info@torekovswarmbadhus.com